Ouders

Home » Margrietschool » Ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk voor uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, en over het wel en wee van uw kind. Ook stellen we het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Verder vragen we ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Op onze school is een actieve oudercommissie (OC) en een betrokken medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast heeft elke groep contactouders.

Angela Albers

Angela Albers

OC-lid

Di-Janne Barten

MR-lid

Christa Boxhoorn

MR-lid

Mariëlle Diergaarde

Voorzitter

Patrick Gravemaker

OC-lid

Carinne Openneer

OC-lid

Deborah Roseboom

OC-lid

Rico Slingerland

Penningmeester

Arianne Spriensma

Secretaris

Sylvia Wicherink OC Lid

Sylvia Wicherink

OC-lid