Ouders

Home » Margrietschool » Ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk voor uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, en over het wel en wee van uw kind. Ook stellen we het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Verder vragen we ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Op onze school is een actieve oudercommissie (OC) en een betrokken medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast heeft elke groep contactouders.

Flyer over de OC voor nieuwe ouders.

Sylvia Wicherink OC Lid

Sylvia Wicherink

Voorzitter OC

Di-Janne Barten

MR-lid

Carinne Openneer

Secretaris OC

Arianne Spriensma

MR-lid

Rico Slingerland

Penningmeester OC

Esther Koziarek

OC-lid

Charlotte Harmsen

OC-lid

Angela Albers

OC-lid