Ons onderwijs

Home » Ons onderwijs

De opbouw van ons onderwijs

Drie cirkels

Geen kind is hetzelfde en niet elk kind kan hetzelfde. Daarom bieden wij leerstof en instructie op maat aan. Zo maken we onderscheid in de moeilijkheidsgraad en hoeveelheid van het werk, in de mate waarin een kind instructie krijgt en in de hoeveelheid tijd die het aan een vak besteedt.

De kinderen zijn ingedeeld in drie niveaus van ondersteuning, van extra hulp tot meer uitdaging. Daarnaast zijn er drie cirkels van ondersteuning: in de klas door de eigen leerkracht, buiten de klas ('bijles' of plusgroep) en hulp van buiten de school indien nodig.

We hebben een rekenspecialist, hoogbegaafdheidspecialist, gedragspecialist en taalspecialist in ons team. Zo werken we met elkaar aan het hoogst haalbare voor ieder kind.

De oogst

Elk kind sluit zijn school bij ons af met een goed gevuld rugzakje voor hoofd, hart en handen.  Daar doen we ons uiterste best voor. De leeropbrengsten zijn goed. Belangrijker vinden we echter dat elk kind met dankbaarheid later terugdenkt aan onze school .

Een kind dat onze school verlaat...

 

  • weet zich geliefd om wie het is en wat het kan.
  • heeft een fijne schooltijd gehad.
  • is klaar voor de volgende stap.
  • heeft veel geleerd, ontdekt en zich verwonderd.
  • De leeromgeving is uitdagend en rijk ingericht.
  • De leerkracht geeft duidelijke uitleg.
  • Werkvormen die kinderen activeren.
  • In iedere groep is een instructietafel voor extra uitleg.
  • Opbouwende feedback en controle of lesdoel is bereikt.

Structuur voor ruimte

Zelfstandig werken

Op de Margrietschool zijn duidelijke afspraken. Deze geven kinderen duidelijkheid, waarbinnen ze de ruimte krijgen hun zelfstandigheid te vergroten. Als kinderen zelfstandiger werken, zullen ze zelf kleine problemen oplossen en zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Dit alles draagt bij tot het vergroten van hun zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Vanzelfsprekend krijgt het samenwerken en het elkaar helpen hierin een duidelijke plek.

 

Bekijk voor meer informatie de schoolgids

Lekker bezig zijn

Schooltuin

Kinderen in groep 5 en 6 krijgen een jaar lang een eigen stukje in de schooltuin. Dit stukje spitten ze eerst zelf om, voordat ze bijvoorbeeld aardappels gaan poten of spinazie zaaien. Uiteraard komen erin ook mooie bloemen te staan. Ze volgen het groeiproces. De kinderen leren dat ze voor een goede oogst onkruid moeten wieden. Als de planten beginnen te groeien, moeten ze af en toe ook water hebben. Na de oogst maken we er - als het even kan - met elkaar iets lekkers van.

De schooltuin maakt onderdeel uit van hoe wij naar onderwijs en kinderen kijken. Ook raakt het aan onze identiteit, het leren zorgdragen voor onze omgeving. Zo zetten we een groot thema als duurzaamheid al op de agenda van de kinderen!